Urząd Gminy Rytro
2014-11-23     Adeli, Felicyty, Klemensa     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rytro
ANKIETA
Ogłoszenie o przetargu dotyczacym sprzedaży nieruchomości położonej w Rytrze
WÓJT GMINY RYTRO         33-343 RYTRO         OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRU...
Zgłoszenia Bieg Bejorów Rytro 26-10-2014
 XII Bieg Bejorów 26-10-2014 Rejesytacja na stronie http://www.biegbejorow.pl/pl/86586/0/XII_BIEG_BEJOROW_2014.html  ...
DEKLARCJA "śmieci" 2014
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA 2014 r.
Harmonogram wywozu 2014
 
 
 

Samorząd województwa Małopolskiego wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszaja kolejną edycję konkursu na "Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego w 2013r." Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja najciekawszych obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się  wysoką jakością usług, tj.: dobra baza noclegowa, funkcjonalne i estetyczne wyposażenie pokoi, ekologiczne oddziaływanie na środowisko oraz innymi atrakcjami związanymi z gospodarstwem i okolicą.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.ksow.pl. Ponadto dodatkowych informacji udzielają pracownicy SR KSOW Województwa Małopolskiego:

 Gabriela Kapusta, tel. 12 630-33-95; gabriela.kapusta@umwm.pl

 Magdalena Doniec, tel. 12 299-08-11; magdalena.doniec@umwm.pl

 


Konkurs czytelniczy "Trylogii" Henryka Sienkiewicza
Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2014r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015r.
Konkurs Recytatorski -wyniki
Wyniki Biegu Bejorów Rytro 26-10-2014
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rytro
Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro
Ogłoszenie o przetargu dotyczacym sprzedaży nieruchomości położonej w Rytrze
Zgłoszenia Bieg Bejorów Rytro 26-10-2014
Piknik średniowieczny 5-10-2014
Szkoleie "Nowe Horyzonty - szkolenie komputerowe dla osób 50+"
Protokół z konsultacji
Zarządzenie Nr 46/IX/2014 Wójta Gminy Rytro z dnia 23 września 2014r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udziale w zamówieniu publicznym
Programy na 2015 r. planowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Konkurs recytatorski wierszy Andrzeja Górszczyka
"Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw"
Zarządzenie Nr 41/IX/2014 Wójta Gminy Rytro
Anonimowa ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w woj. małopolskim
DEKLARCJA "śmieci" 2014
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA 2014 r.
POGODA W GMINIE RYTRO
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Gminie Rytro
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej