Urząd Gminy Rytro2015-02-02     Kornela, Marii, Mirosławy     "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek    
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA ROK 2015
Harmonogram na rok 2015
DEKLARCJA "śmieci" 2015
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015
 

 

 

 


Zarządzenie nr 1/I/2015 Wójta Gminy Rytro
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Wyniki przetargu
Konkurs czytelniczy "Trylogii" Henryka Sienkiewicza
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA ROK 2015
DEKLARCJA "śmieci" 2015
POGODA W GMINIE RYTRO
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Gminie Rytro
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej