Urząd Gminy Rytro2015-01-28     Agnieszki, Kariny, Lesława     "Czas nie jest klepsydrą, która przesypuje piasek, lecz żniwiarzem, który wiąże snop" - Antoine de Saint Exupery    
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA ROK 2015
Harmonogram na rok 2015
DEKLARCJA "śmieci" 2015
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015
 

 

 

 


Zarządzenie nr 1/I/2015 Wójta Gminy Rytro
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Wyniki przetargu
Konkurs czytelniczy "Trylogii" Henryka Sienkiewicza
Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2014r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015r.
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA ROK 2015
DEKLARCJA "śmieci" 2015
POGODA W GMINIE RYTRO
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Gminie Rytro
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej