Urząd Gminy Rytro2015-03-02     Halszki, Heleny, Karola     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA ROK 2015
Harmonogram na rok 2015
DEKLARCJA "śmieci" 2015
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015
 

 

 

 


Zarządzenie - rozstrzygnięcie konkursu 2014
Komunikat prasowy dla płatników składek KRUS
Informacja dotycząca zebrań wyborczych w sołectwach
Zarządzenie nr 1/I/2015 Wójta Gminy Rytro
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA ROK 2015
DEKLARCJA "śmieci" 2015
POGODA W GMINIE RYTRO
Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Gminie Rytro
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej