Rytro - portal gminnyStrona główna / Aktualności
2014-04-16     Bernarda, Biruty, Erwina     "Największą satysfakcją w życiu jest świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło". Anyfanes    

Ocena zasobów Pomocy SpołecznejUtworzony:2012-04-04 08:48:26
Autor:
14-04Rytro na starych fotografiach
14-04Zarządzenie Nr 14/IV/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Rytro w sprawie: ustalenia stawki za wynajem samochodu Renault Trafic będącego własnością Gminy Rytro
17-03"Teczka serdecznej pamięci - archiwum pamiatek z okresu pontyfikatu JP II w każdym polskim domu"
11-03Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników
26-02Komunikat w sprawie debaty na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Rytro
22-01ZARZĄDZENIE NR 2/I/2014 Wójta Gminy Rytro dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2014.
21-01"Nowe Horyzonty - szkolenie komputerowe dla osób 50+"
15-01DEKLARCJA "śmieci" 2014
07-01HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO NA 2014 r.
17-05POGODA W RYTRZE
10-01Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego
10-12INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI w Gminie Rytro
02-10Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej