Przejdź do stopki

Karta zgłoszenia zadania do gminnego programu rewitalizacji

Treść

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym naborem do działania 11.2 RPO WM, Gmina przystępuje do zaktualizowania listy przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytro na lata 2016-2023.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest umieszczenie na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Zachęcamy przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w Programie Rewitalizacji do wypełniania formularza.

Prosimy o zgłoszenie swoich projektów poprzez wypełnienie formularza (pobierz)  i wysłanie na adres e-mail enwowicka@rytro.pl do dnia 7 grudnia 2018r.