Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019r.

Środa, 25 września 2019 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 728/1, 729/6 w Rytrze.