Przejdź do stopki

Planowanie przestrzenne

    wyświetleń: 62

Treść

Tekst planu zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Rytro Nr XX/141/04 z dnia 28 października 2004 r. (t. j. publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2017 r., poz. 1825, z późn. zm.)

Legenda do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro 1:2000

Legenda do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro 1:5000

Podgląd mapy udostępniony jest pod stroną:

https://www.rytro.e-mpzp.pl/