Urząd Gminy w Rytrze


KONTAKT

 

Urząd Gminy Rytro

33-343 Rytro 265

Województwo Małopolskie

 

tel. (018) 446 90 40

       (018) 446 90 51

fax. (018) 448 64 67


E-mail: gmina@rytro.pl 

Strona internetowa : www.rytro.pl

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek 7:30 - 16:30   Wtorek - Piątek 7:30 - 15:15

                                    

WŁADZE GMINY RYTRO

Wójt Gminy: Jan Kotarba

 Tel. 18 446 91 84; 571 413 832
E-mail: wojt@rytro.pl

 

Zastępca Wójta: Mariusz Zuber

 Tel. 18 448 64 54
E-mail: mzuber@rytro.pl

 

Sekretarz Gminy Rytro           tel. 18 - 448 64 52 

Skarbnik Gminy Rytro            tel. 18 - 448 64 55

 

NR KONT

Konto do przekazania dochodów budżetowych tj; opłata skarbowa, podatki, zrzut nieczystości płynnych, nieczystości stałe:

03 8805 0009 0000 5715 2001 0001

Konto organu do przekazywania dotacji, oraz wpływów z Urzędów Skarbowych:

88 8805 0009 0000 5715 2002 0014

Adres skrytki EPUAP

UGRytro/Skrytka/Domyślna

 

DANE DO FAKTURY

NABYWCA:  Gmina Rytro

                       33-343 RYTRO 265

                       NIP 734-351-79-47

ODBIORCA:  Urząd Gminy Rytro

                        33-343 Rytro 265

 

RADA GMINY RYTRO

 

Przewodniczący Rady -  Tomasz Kulig
Wiceprzewodniczący Rady -   Krzysztof Tokarczyk

1.  Barczyk Ewa                                                

2.  Bołoz Bożena                                               

3.  Kotarba Tomasz                               

4.  Kowalik Maria                         

5.  Kulig Józef                                                           

6.   Kulig Tomasz                                                                

7.   Machałowska Małgorzata                                            

8.   Ogorzały Stanisław                                                       

9.   Pierzga Małgorzata                                              

10. Piwowar Paweł                                           

11. Pustułka Mirosław                                               

12. Tokarczyk Krzysztof                                           

13. Tokarczyk Mariusz                                             

14. Tomasiak Janusz                                                

15. Wolak Rafał

 

Biuro Rady Gminy Rytro e-mail: biurorady@rytro.pl

 

SOŁTYSI

 

Rytro:                                      Ogorzały Stanisław - tel. (018) 446 92 08

Sucha Struga:                        Gizicki Kazimierz - tel. (018) 446 95 14

Życzanów:                              Pielak Paweł - tel. 693 - 443 - 042

Obłazy Ryterskie:                 Kotarba Tomasz - tel. 797 - 617 - 113

Roztoka Ryterska:                Kowalik Maria - tel. (018) 446 96 52

 

KOMISJE  RADY  GMNINY  RYTRO

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rytro:

 1. Bołoz Bożena- Przewodniczący Komisji
 2. Pustułka Mirosław- członek Komisji
 3. Wolak Rafał- członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rytro:

 1. Kulig Józef - Przewodniczący Komisji
 2. Bołoz Bożena- członek Komisji
 3. Pierzga Małgorzata- członek Komisji

 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Gminy Rytro:

 1. Wolak Rafał- Przewodniczący Komisji
 2. Ogorzały Stanisław- członek Komisji
 3. Piwowar Paweł- członek Komisji
 4. Tokarczyk Mariusz - członek Komisji
 5. Tomasiak Janusz- członek Komisji

 

Komisja Infrastruktury Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rytro:

 1. Barczyk Ewa - Przewodniczący Komisji
 2. Kotarba Tomasz- członek Komisji
 3. Kowalik Maria- członek Komisji
 4. Machałowska Małgorzata- członek Komisji
 5. Tokarczyk Krzysztof- członek Komisji