Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Czwartek, 27 stycznia 2022 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż do godziny 14:00 dnia 28.01.2022 r. prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Czwartek, 27 stycznia 2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24.01.2022 r.

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim Wtorek, 18 stycznia 2022 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego".

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy Piątek, 14 stycznia 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy. Wnioski można składać do 31 października 2022 r – decyduje data wpływu do Ośrodka.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro o wszczęciu postępowania Środa, 5 stycznia 2022 W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 856/5 i 856/6 obr. Rytro”.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Czwartek, 30 grudnia 2021 Spotkanie informacyjne

Terminy wywozu odpadów obowiązujące w miesiącu STYCZNIU 2022 r.

Terminy wywozu odpadów obowiązujące w miesiącu STYCZNIU 2022 r. Poniedziałek, 27 grudnia 2021 W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rytro w 2022 r., podajemy terminy wywozu odpadów obowiązujące w miesiącu STYCZNIU 2022 r. Terminy na kolejne miesiące będą przedstawione po styczniowym odbiorze. Wynika to z faktu, iż nowa firma musi poznać teren i dostosować terminy do swoich możliwości.