Ogólnopolski konkurs biblioteczny „Dzieci z wyspy Saltkråkan”

Ogólnopolski konkurs biblioteczny „Dzieci z wyspy Saltkråkan” Piątek, 22 czerwca 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze zaprasza uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im Stefana Pawlika w Rytrze do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym " Dzieci z wyspy Saltkråkan"

Projekt - Zwiększenie dostępności miejsc i jakości edukacji w Przedszkolu Publicznym w Rytrze

Projekt - Zwiększenie dostępności miejsc i jakości edukacji w Przedszkolu Publicznym w Rytrze Czwartek, 21 czerwca 2018 Główne założenie projektu to zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 20 nowych miejsc dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Rytro.

Wakacyjne spotkanie w bibliotece

Wakacyjne spotkanie w bibliotece Środa, 20 czerwca 2018 Od 30 lipca do 10 sierpnia 2018 r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Suchej Strudze

Wyciąg  z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Suchej Strudze Wtorek, 19 czerwca 2018 Wójt Gminy Rytro ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego należącego do Gminy Rytro nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w obrębie Sucha Struga, Gmina Rytro który odbędzie się dnia 23 lipca 2018 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rytrze (sala obrad pokój nr 5). Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 707/10 o powierzchni 0,71 ha, dla której to jest urządzona i prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie księga wieczysta nr KW NS1M/00008610/3.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w suchej strudze

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w suchej strudze Wtorek, 19 czerwca 2018 Wójt Gminy Rytro działając na podstawie : art. 38, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r., ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego należącego do Gminy Rytro nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w obrębie Sucha Struga, Gmina Rytro który odbędzie się dnia 23 lipca 2018 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rytrze (sala obrad pokój nr 5).

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych Wtorek, 19 czerwca 2018 Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja

Informacja Poniedziałek, 18 czerwca 2018 o wyniku publicznego nieograniczonego drugiego przetargu ustnego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rytrze przeprowadzonego w dniu 18 czerwca 2018 r.

Konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie

Konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie Czwartek, 14 czerwca 2018 ROK 2018 - ROKIEM Zbigniewa Herberta

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rytro przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy  Rytro przeznaczonych do dzierżawy Wtorek, 12 czerwca 2018 w dniach od 12 czerwca 2018 r. do 4 lipca 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rytrze wywieszony zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rytro przeznaczonych do: - dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym - dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

Ryterskie wianki 2018

Ryterskie wianki 2018 Poniedziałek, 11 czerwca 2018 24.06 2018 r. (niedziela) od 16.00 do 19.00