Ochotnicza Straż Pożarna w Rytrze została doposażona w nowy sprzęt ratownictwa medycznego

Czwartek, 11 stycznia 2018 W ramach dotacji zakupiono defibrylator i torbę PSP R1 do ratownictwa medycznego. W dniu 9 stycznia 2018r. nastąpiło oficjalne przekazane sprzętu Jednostce OSP.

ZARZĄDZENIE NR 4/I/2018 WÓJTA GMINY RYTRO z dnia 10 stycznia 2018 r.

Wtorek, 9 stycznia 2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację z 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pt. " Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą " realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia - klubu samopomocy.

ZARZĄDZENIE NR 3/I/2018 WÓJTA GMINY RYTRO z dnia 09 stycznia 2018 r.

Wtorek, 9 stycznia 2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok.

Głosuj na Michała Dudczak

Głosuj na Michała Dudczak Poniedziałek, 8 stycznia 2018 XV Edycja Plebiscytu Na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny.

Głosuj na Paulinę Tomasiak

Głosuj na Paulinę Tomasiak Piątek, 5 stycznia 2018 XV Edycja Plebiscytu Na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny.

ZARZĄDZENIE NR 1/I/2018 WÓJTA GMINY RYTRO z dnia 02 stycznia 2018 r.

Wtorek, 2 stycznia 2018 w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 59/XII/2017 Wójta Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2017r. dotyczącego Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. " Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia - klubu samopomocy.

Informacja

Wtorek, 2 stycznia 2018 O wyniku publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rytrze przeprowadzonego w dniu 29 grudnia 2017 r.

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM Piątek, 22 grudnia 2017 wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Rytro w 2018 roku.

Publikację na temat kolonizacji józefińskiej w czterech gminach powiatu nowosądeckiego

Publikację na temat kolonizacji józefińskiej w czterech gminach powiatu nowosądeckiego Czwartek, 21 grudnia 2017 Realizacji projektu pt. KOLONIE JÓZEFA w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa.

Moto Mikołaje opanowali Rytro!

Moto Mikołaje opanowali Rytro! Poniedziałek, 4 grudnia 2017 W niedzięlę 3 grudnia do Rytra przubyli Moto Mikołaje.

Budżet Obywatelski 2 edycja

Budżet Obywatelski 2 edycja Piątek, 24 listopada 2017 Znamy wyniki głosowania w 2. edycji Budżetu Obywatelskiego. Ryterskie zadanie "Szkoła nadpopradzkiej tradycji i kultury" zostało wybrane realizacji. Dziękujemy wszystkim za oddanie głosu na nasz projekt.

Spis zwierząt gospodarskich

Wtorek, 21 listopada 2017 ARiMR przypomina o dokonaniu spisu bydła, owiec, kóz i świń.

RYTRO - Przyjazna Gmina 2017

RYTRO - Przyjazna Gmina 2017 Poniedziałek, 20 listopada 2017 Kapituła Programu Przyjazna Gmina przyznała Gminie Rytro tytuł "Przyjaznej Gminy 2017" w kategorii Gmina wiejska.

Jubileusz Par Małżeńskich 2017

Jubileusz Par Małżeńskich 2017 Poniedziałek, 30 października 2017 W dniu 29 października 2017 roku mieliśmy okazję świętować Jubileusz par małżeńskich obchodzących swoje okrągłe rocznice zawarcia związku małżeńskiego.

RYTRO - miejsce niezwykłe...

RYTRO - miejsce niezwykłe... Poniedziałek, 30 października 2017 Już po raz 18. odbył się plebiscyt pt. „Wielkie Odkrywanie Małopolski” organizowany przez „Gazetę Krakowską” i partnerów akcji, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem plebiscytu było wyróżnienie wyjątkowych miejsc, ludzi i wydarzeń, dzięki którym Małopolska staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rytrze

Piątek, 27 października 2017 Wójt Gminy Rytro działając na podstawie : art. 38, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 20 czerwca 2017 r., ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Rytro położonej w obrębie Rytro, Gmina Rytro który odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rytrze (sala obrad pokój nr 5).

Harmonogram planowanych dyżurów w gminach LGD

Harmonogram  planowanych dyżurów w gminach LGD Czwartek, 19 października 2017 Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na podejmowanie, rozwój działalności oraz na przedsięwzięcia, które przewidują rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na dyżury w poszczególnych gminach z terenu naszej LGD.