UCHWAŁA NR XX/166/21 RADY GMINY RYTRO ORAZ OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Czwartek, 18 lutego 2021 W sprawie zwolnienie w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonom ekonomicznych z powodu CIVID-19