Gospodarka Odpadami w Gminie Ryto

Piątek, 5 kwietnia 2019 Podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010).

Wspólny System Segregacji Odpadów

Wtorek, 12 września 2017 Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytro

Środa, 10 kwietnia 2019 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Czym grozi spalanie śmieci w domu

Piątek, 5 kwietnia 2019 Spalanie śmieci w piecu domowym wywołuje groźne choroby, może być przyczyną pożaru, naraża na wysoki grzywny.

Nowe stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Środa, 1 kwietnia 2020 Wójt Gminy Rytro działając na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. z 2019 r. poz. 2010 ze. zm.) informuje, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XIV/114/2020 Rady Gminy w Rytro z dnia 16 marca 2020 r.

Od odpadu do produktu

Piątek, 5 kwietnia 2019 Recykling tworzyw sztucznych