DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019

Środa, 13 stycznia 2016 Do pobrania: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI_PDF_KLIKNIJ TUTAJ   Informujemy,  nie jest obowiązkowe składanie nowych deklaracji na rok 2019. Nową deklarację składamy w następujących przypadkach: W przypadku zamieszkania na da

INFOMATOR DLA MIESZKAŃCÓW

Czwartek, 12 maja 2016 GOSPODARKA ODPADAMI W TWOIM DOMU, SEGREGACJA ODPADÓW KROK PO KROKU

Decyzja Środowiskaowa - Rogasiowy Szlak

Wtorek, 21 lutego 2017 „Modernizacja ścieżki pieszej wraz z przystankami, w celu utworzenia ścieżki turystyczno-rekreacyjno-edukacyjnej pn. ROGASIOWY SZLAK”

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RYTRO W 2019 ROKU

Czwartek, 9 marca 2017 Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz informacji napisz do nas smiecirytro@gmail.com lub zadzwoń (18) 4469040

Wspólny System Segregacji Odpadów

Wtorek, 12 września 2017 Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rytro 2018/2019 - Informacje

Poniedziałek, 7 stycznia 2019 Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Zestawienie wykonawców zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Rytro w sezonie zimowym 2018/2019. Wykaz pakietów dróg do zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Czwartek, 31 stycznia 2019 Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081)