Przejdź do stopki

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. po

Od 3 stycznia 2023 r. - nowa wersja programu „Czyste Powietrze” Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla

Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynek w czasie jego użytkowania kontroli: okresowej

"Czyste Powietrze Plus" to dotacja z prefinansowaniem.  Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem: Prefinansowanie to wypłata części lub całości d

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.  Szczegółowe informacje dostępnę są na stronie

Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Małopolski? Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Przy budowie nowego domu lu