Karta zgłoszenia zadania do gminnego programu rewitalizacji

Poniedziałek, 26 marca 2018 W związku z planowanym naborem do działania 11.2 RPO WM, Gmina przystępuje do zaktualizowania listy przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytro na lata 2016-2023