Rada Gminy


Rada Gminy

Kadencja 2014 - 2018

 

Przewodniczący Rady Gminy :                Tomasz Kulig


Wiceprzewodniczący Rady Gminy:          Jan Kotarba

 Radni Gminy:

 

1. Barczyk Ewa

2. Bołoz Bożena

3. Filip Józef

4. Janikowski Jarosław

5. Kotarba Jan

6. Kowalik Maria

7. Kulig Tomasz

8. Nosal Marek

9. Pierzga Małgorzata

10. Pustułka Mirosław

11. Pustułka Wiesław

12. Tokarczyk Krzysztof

13. Tokarczyk Mariusz

14. Tomasiak Janusz

15. Wolak Rafał 
KOMISJE STAŁE RADY GMINY


 
Komisja Rewizyjna:

 

1. Bołoz Bożena - Przewodnicząca Komisji

2. Pustułka Wiesław - członek

3. Wolak Rafał - członek

 

 

 

 Komisja ds. Infrastruktury Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:

 

1. Barczyk Ewa - Przewodnicząca Komisji

2. Janikowski Jarosław - członek

3. Kowalik Maria - członek

4. Pierzga Małgorzata - członek

5. Tokarczyk Krzysztof - członek

6. Tokarczyk Mariusz - członek

7. Wolak Rafał - członek

 

 

Komisja ds. Budżetowo - Gospodarczych:

 

1. Filip Józef - Przewodniczący Komisji

2. Janikowski Jarosłwa - członek

3. Kotarba Jan - członek

4. Nosal Marek - członek

5. Pustułka Mirosław - członek

6. Tokarczyk Mariusz - członek

7. Tomasiak Janusz - członek 

 
KOMISJE DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIEKomisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:1. Władysław Zbozień (Przewodniczący)

2. Bogumiła Kowalik

3. Małgorzata Pierzga

4. Renata Tomasiak

5. Leszek Więcek

6. Kowalski Zygmunt

 

Biuro Rady Gminy w Rytrze
 

33-343 Rytro

tel. (018) 446 90 40


Obsługa Rady:       Joanna Tomasiak