Przejdź do stopki

Wójt Gminy Rytro składa serdeczne podziękowania

Wójt Gminy Rytro składa serdeczne  podziękowania

Treść

Wójt Gminy Rytro składa serdeczne podziękowania za organizację Jarmarku Średniowiecznego, który odbył się
14 sierpnia 2022r. na wzgórzu zamkowym w Rytrze:

Prowadzącym w osobach p.Małgorzata Pierzga i p.Józef Kulig,

Sądeckiemu Rycerstwu Zakonu Księżnej Kingi ze Starego Sącza,
Zespołowi Regionalnemu „Rytrzoki” pod przewodnictwem
p.Czesławy Ryżak, p.Renaty Dudczak i p. Piotra Kuliga,
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Rytrze,

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rytrze.

Podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Gminy,

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytrze,
Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju oraz przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców oraz turystów.

Za uatrakcyjnienie imprezy dziękuję również wszystkim
rzemieślnikom oraz punktom gastronomicznym.

Wójt Gminy Rytro
Jan Kotarba