ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Piątek, 23 lutego 2018 Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2018 r.

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY

Piątek, 23 lutego 2018 DZIAŁ II Organy Wyborcze Rozdział 9 Urzędnicy Wyborczy

INFORMACJA

Piątek, 23 lutego 2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 lutego 2018 r.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Piątek, 23 lutego 2018 Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych