Przejdź do stopki

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna.

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na indywidulane konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków m.in. na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe oraz pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Eu

W dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy Rytro czynny będzie do godz. 12.00.