Przejdź do stopki

Burmistrz Starego Sącza zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w (wraz budową obejścia m. Barcice).

O przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów. wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu, Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).

Nadleśnictwo Piwniczna informuje, że w związku z prowadzeniem prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w oddziale 347 d (działka ewidencyjna 241/1, obręb ewidencyjny Roztoka Ryterska) niebieski szlak turystyczny prowadzący z Rytra na Przehybę w terminie od 31.01.2022 do odwołania w godzinach 7:00 – 16:00 będzie zamknięty.

Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24.01.2022 r.