Przejdź do stopki

Nadleśnictwo Piwniczna informuje, że w związku z prowadzeniem prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w oddziale 347 d (działka ewidencyjna 241/1, obręb ewidencyjny Roztoka Ryterska) niebieski szlak turystyczny prowadzący z Rytra na Przehybę w terminie od 31.01.2022 do odwołania w godzinach 7:00 – 16:00 będzie zamknięty.

Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24.01.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy. Wnioski można składać do 31 października 2022 r – decyduje data wpływu do Ośrodka.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rytro w 2022 r., podajemy terminy wywozu odpadów obowiązujące w miesiącu STYCZNIU 2022 r. Terminy na kolejne miesiące będą przedstawione po styczniowym odbiorze. Wynika to z faktu, iż nowa firma musi poznać teren i dostosować terminy do swoich możliwości.

Informuję, iż XXVII Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 29 grudnia 2021r. (środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro.