Przejdź do stopki

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach projektów socjalnych mających na celu wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych i Środków Własnych Gminy .

135 (1886) lat temu władze austriackie powołały do życia Ludową Szkołę Etatową w Rytrze.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września do 1 października 2021 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich w Piwnicznej-Zdroju przystąpiło do zadania Nadpopradzki żywot. Gazdowanie, które jest realizowane w ramach konkursu „ KULTURALNE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Informuję, iż XXIV Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 24 września 2021r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Michałem Roehlichem, Małopolskim Kuratorem Oświaty Barbarą Nowak oraz Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Janem Godłowskim serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego do udziału w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja. # Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.