Przejdź do stopki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy. Wnioski można składać do 31 października 2022 r – decyduje data wpływu do Ośrodka.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rytro w 2022 r., podajemy terminy wywozu odpadów obowiązujące w miesiącu STYCZNIU 2022 r. Terminy na kolejne miesiące będą przedstawione po styczniowym odbiorze. Wynika to z faktu, iż nowa firma musi poznać teren i dostosować terminy do swoich możliwości.

28 grudnia droga gminna "Życzanów" będzie nieprzejezdna.

Informuję, iż XXVII Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 29 grudnia 2021r. (środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro.

Na podstawie Zarządzenia Nr 89 / XII / 2021 Wójta Gminy Rytro z dnia 6 grudnia 2021 r. dni 24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz 7 stycznia 2022 r. (piątek) będą dniami wolnymi od pracy.

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Rytro na lata 2022-2031.

Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.