Przejdź do stopki

Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Treść

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. 

Szczegółowe informacje dostępnę są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Znajdują się tam:

  • obowiązujące przepisy oraz procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynków,
  • podstawowa wiedza techniczna, umożliwiająca podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przyniosą oczekiwane rezultaty,
  • informacja o dostępnych programach finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków wraz z warunkami ich wykorzystania.