Rada Gminy

Rada Gminy Rytro - kadencja 2018 - 2023

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy : Tomasz Kulig
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Tokarczyk


Radni Gminy:

1. Barczyk Ewa

2. Bołoz Bożena

3. Kotarba Tomasz

4. Kowalik Maria

5. Kulig Józef

6. Kulig Tomasz

7. Machałowska Małgorzata

8. Ogorzały Stanisław

9. Pierzga Małgorzata

10. Piwowar Paweł

11. Pustułka Mirosław

12. Tokarczyk Krzysztof

13. Tokarczyk Mariusz

14. Tomasiak Janusz

15. Wolak RafałObsługa Rady:  Joanna Tomasiak