Przejdź do stopki

Podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010).

Spalanie śmieci w piecu domowym wywołuje groźne choroby, może być przyczyną pożaru, naraża na wysoki grzywny.