Przejdź do stopki

Podajemy informacje wynikające z art. 3, ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010).

Spalanie śmieci w piecu domowym wywołuje groźne choroby, może być przyczyną pożaru, naraża na wysoki grzywny.

Wójt Gminy Rytro działając na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. z 2019 r. poz. 2010 ze. zm.) informuje, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XIV/114/2020 Rady Gminy w Rytro z dnia 16 marca 2020 r.