Przejdź do stopki

Obowiązujący MPZP Gminy Rytro

    wyświetleń: 28

Treść

Planowanie przestrzenne

Tekst planu zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Rytro Nr XX/141/04 z dnia 28 października 2004 r. (t. j. publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2017 r., poz. 1825, z późn. zm.)

Podgląd mapy udostępniony jest pod stroną:

https://www.rytro.e-mpzp.pl/

Legenda do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro:

Skala 1:2000

Skala 1:5000