Przejdź do stopki

Urząd Gminy w Rytrze

    wyświetleń: 26740

Treść


KONTAKT

 

Urząd Gminy Rytro

33-343 Rytro 265

Województwo Małopolskie

 

tel. (018) 446 90 40

fax. (018) 448 64 67


E-mail: gmina@rytro.pl 

Strona internetowa : www.rytro.pl

* W CELU POTWIERDZENIA DORĘCZENIA WIADOMOŚCI E-MAIL PROSZE SIĘ KONTAKTOWAĆ Z DZIENNIKIEM PODAWCZYM  POD NR TEL: 18 446 90 40

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek 8:30 - 16:30   Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

                                    

WŁADZE GMINY RYTRO

Wójt Gminy: Jan Kotarba

 Tel. 18 446 90 40
E-mail: wojt@rytro.pl

 

Zastępca Wójta: Mariusz Zuber

 Tel. 18 446 90 40
E-mail: mzuber@rytro.pl

 

Skarbnik Gminy Rytro

tel. 18 - 446 90 40

 

NR KONT

Konto do przekazania dochodów budżetowych tj;

Opłata za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi (śmieci):

98 8805 0009 0000 5715 2000 0240

Powyższe konto obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

 

Konto do przekazania dochodów budżetowych tj; opłata skarbowa, podatki:

03 8805 0009 0000 5715 2001 0001

 

Zrzut nieczystości płynnych, dzierżaway oraz czynsze na konto:

87 8805 0009 0000 5715 2000 0050

 

Konto organu do przekazywania dotacji, oraz wpływów z Urzędów Skarbowych:

88 8805 0009 0000 5715 2002 0014

 

Godziny pracy Kasy Urzędu: Poniedziałek 8:30 - 15:00   Wtorek - Piątek 7:30 - 14:00

 

Adres skrytki EPUAP

UGRytro/Skrytka/Domyslna

 

DANE DO FAKTURY

NABYWCA:  Gmina Rytro

                       33-343 RYTRO 265

                       NIP 734-351-79-47

ODBIORCA:  Urząd Gminy Rytro

                        33-343 Rytro 265

 

RADA GMINY RYTRO

 

Przewodniczący Rady -  Tomasz Kulig
Wiceprzewodniczący Rady -   Krzysztof Tokarczyk

1.  Bieryt Leszek                                               

2.  Wacławek Michał                                              

3.  Kotarba Tomasz                               

4.  Kowalik Maria                         

5.  Kulig Józef                                                           

6.   Kulig Tomasz                                                                

7.   Machałowska Małgorzata                                            

8.   Ogorzały Stanisław                                                       

9.   Pierzga Małgorzata                                              

10. Piwowar Paweł                                           

11. Pustułka Mirosław                                               

12. Tokarczyk Krzysztof                                           

13. Tokarczyk Mariusz                                             

14. Tomasiak Janusz                                                

15. Wolak Rafał

 

Biuro Rady Gminy Rytro e-mail: biurorady@rytro.pl

 

SOŁTYSI

 

Rytro:                                      Ogorzały Stanisław - tel. (018) 446 92 08

Sucha Struga:                        Gizicki Kazimierz - tel. (018) 446 95 14

Życzanów:                              Pielak Paweł - tel. 693 - 443 - 042

Obłazy Ryterskie:                 Kotarba Tomasz - tel. 797 - 617 - 113

Roztoka Ryterska:                Kowalik Maria - tel. (018) 446 96 52

 

KOMISJE  RADY  GMNINY  RYTRO

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rytro:

 1. Wacławek Michał- Przewodniczący Komisji
 2. Pustułka Mirosław- członek Komisji
 3. Wolak Rafał- członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rytro:

 1. Kulig Józef - Przewodniczący Komisji
 2. Bieryt Leszek - członek Komisji
 3. Pierzga Małgorzata- członek Komisji

 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Gminy Rytro:

 1. Wolak Rafał- Przewodniczący Komisji
 2. Ogorzały Stanisław- członek Komisji
 3. Piwowar Paweł- członek Komisji
 4. Tokarczyk Mariusz - członek Komisji
 5. Tomasiak Janusz- członek Komisji

 

Komisja Infrastruktury Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rytro:

 1. Kotarba Tomasz- przewodniczący Komisji
 2. Wacławek Michał- członek Komisji
 3. Kowalik Maria- członek Komisji
 4. Machałowska Małgorzata- członek Komisji
 5. Tokarczyk Krzysztof- członek Komisji

 

Numery wewnętrzne Urzędu Gminy Rytro:

18 448 64 51, 18 448 64 56 sekretariat UG  

18 448 64 52  Obsługa Rady Gminy Rytro, Sport, Turystyka, Kultura

18 448 64 55 Skarbnik

18 448 64 58 Księgowość, Oświata

18 448 64 59 Biblioteka

18 448 64 60 Kasa

18 448 64 61 Wymiar podatków, opłaty lokalne (podawanie stanu liczników)

18 448 64 62 Geodezja, Gospodarka gruntami, Gospodarka komunalna

18 448 64 63  Ewidencja ludności, sprawy obywatelskie, Dowody osobiste, OC, Działalność gospodarcza

18 448 64 64 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

18 448 64 65 Inwestycje, Zamówienia publiczne

FAX 18 448 64 67