Przejdź do stopki

Gminny Park Ekologiczny

    wyświetleń: 1327

Treść

Gminny "Park Ekologiczny" w Rytrze

(na podstawie materiałów Stowarzyszenia Greenworks)

Pierwszy w Polsce Gminny "Park Ekologiczny" został utworzony w 1996 roku w celu ochrony unikatowych stanowisk flory i fauny charakterystycznej dla terenów podmokłych w górach. Na terenie parku występują następujące gatunki gadów: zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworódka. Gromada płazów jest reprezentowana przez ropuchę szarą i zieloną, kumaka górskiego, żabę trawną, rzekotkę drzewną, traszkę karpacką, traszkę grzebieniastą, traszkę zwyczajną i traszkę górską. Wszystkie te zwierzęta podlegają prawnej ochronie, a w wielu rejonach kraju zupełnie już wyginęły. Szczególnie rzadkie są dwa gatunki: traszka karpacka - występująca wyłącznie w Karpatach i gniewosz plamisty - rzadki krajowy wąż (niejadowity). W tym miejscu bardzo łatwo (w ciepłej porze roku od kwietnia do września) można obserwować zaskrońca zwyczajnego, jaszczurkę zwinkę i żyworódkę, kumaka górskiego, a w oczkach wodnych traszkę grzebieniastą i zwyczajną. Obserwacja pozostałych gatunków wymaga pewnej wprawy i wytrwałości. Świat roślin jest reprezentowany przez ponad 10 gatunków storczyków, w tym bardzo rzadkiego storczyka kruszczyka błotnego, którego bogate stanowisko występuje na tym terenie.

W drugim etapie rozbudowy parku zostały utworzone trzy przystanki przyrodnicze, które umożliwiają lepsze poznawanie zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt w okolicy prowadzącej przez park ścieżki dla zwiedzających. Położone w północnej części parku oczko wodne zostało oczyszczone z nadmiaru roślinności wodnej, a wybudowany pomost obserwacyjny (dostępny dla niepełnosprawnych), umożliwił lepszą obserwację zwierząt wodnych.

I przystanek - "Łąka ostrożeniowa"

Jest to typowe, ale niestety coraz rzadsze w górach zbiorowisko roślin porastających podmokłe łąki (zwane młakami). Wśród charakterystycznych roślin porastających podmokłe łąki można łatwo rozpoznać: sit siny, miętę, wełniankę, ostrożenie i liczne storczyki. W okresie letnim nad roślinami unoszą się liczne gatunki ważek i motyli. Podobne środowiska roślinne zanikają z powodu melioracji i obniżania poziomu wód gruntowych. Prace ochronne polegają na podnoszeniu poziomu wody, poprzez budowanie miniaturowych stopni wodnych. Oczka wodne są miejscem rozrodu salamandry plamistej.

II przystanek - "Sukcesja ekologiczna"

Ten przystanek pokazuje charakterystyczną sukcesję - czyli zastępowanie zbiorowisk łąkowych przez las górski. Podmokła łąka jest samoistnie zarastania przez olchę szarą, jarząb, brzozę i świerka. Proces sukcesji ekologicznej przyczynia się do zarastania polan i hal, stanowiących charakterystyczny element Beskidów.

III przystanek - "Odtworzone oczka wodne"

Istniejące w tym miejscu naturalne oczka wodne zostały oczyszczone z nadmiaru roślinności wodnej i pełnią obecnie bardzo ważne funkcje miejsc rozrodu płazów. Właśnie takie zbiorniki wody są niezbędne płazom do składania jaj i rozwoju larw. Bez nich wszystkie gatunki miejscowych płazów przestałyby istnieć. Odbudowane małe stawy są miejscem rozrodu wszystkich płazów występujących na terenie parku.

"Park Ekologiczny" w Rytrze powstał dzięki pomocy finansowej Fundacji Eko Fundusz, która sfinansowała większość prac oraz współpracy Stowarzyszenia GREENWORKS i Samorządu Gminy Rytro. Powstanie Parku nie byłoby możliwe bez życzliwej postawy mieszkańców Rytra!

Stowarzyszenie GREENWORKS 33 -300 Nowy Sącz, Limanowskiego 7.

tel./fax (018) 443 43 39, e- mail: greenworks@ns.medianet.pl