Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na warsztaty dialogu społecznego (spotkanie konsultacyjno-informacyjne), dotyczące kolejnego etapu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD.

Nadal trwa rekrutacja w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” dla osób pracujących powyżej 25 roku życia, w tym również osoby 50 + i posiadające wyższe wykształcenie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 26.04.2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Rytro – sala obrad, dot. projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Koło Gospodyń Wiejskich "Rytrzanki" zaprasza na Powitanie Wiosny.

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t . j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – Kwiecień 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze zaprasza chętnych seniorów na spotkanie organizacyjne dotyczące projektu socjalnego skierowanego do seniorów 60+. Spotkanie ma na celu rozeznanie potrzeb i określenie kierunku działań projektu.

Pliki

zasady_bioasekuracji (1).pdf 4824.28 KB

Zdjęcia