Przejdź do stopki

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:50 dnia 03.02.2023 r. do godz. 15:00 dnia 04.02.2023 r. prognozowane są opadyśniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 35 cm.

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są posiadać dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości wykonane przez firmy posiadające w tym zakresie stosowne zezwolenie.

Emeryta - Rencisty w Twoim telefonie.