UCHWAŁA NR XXXIX / 249/ 2018 RADY GMINY RYTRO z dnia z dnia 23 marca 2018 r.

Czwartek, 29 marca 2018 w sprawie: podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXIX /248 /2018 RADY GMINY RYTRO z dnia 23 marca 2018 r.

Czwartek, 29 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.