Informacja

Poniedziałek, 8 października 2018 Informacja z dnia 5 października 2018 r. o składzie Obwodowej Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 i Nr 2 w Rytrze.

Informacja

Poniedziałek, 8 października 2018 Informacja z dnia 5 października 2018 r. o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 i Nr 2 w Rytrze.

Informacja

Poniedziałek, 8 października 2018 Informacja z dnia 5 października 2018 r. Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 i Nr 2 w Rytrze.

Obwieszczenie

Wtorek, 2 października 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rytrze z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rytro zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

Wtorek, 2 października 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rytrze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rytro zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro.

Czwartek, 20 września 2018 Wójt Gminy Rytro podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i s

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Poniedziałek, 3 września 2018 z dnia 13 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do rady gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

UCHWAŁA NR XXXIX / 249/ 2018 RADY GMINY RYTRO z dnia z dnia 23 marca 2018 r.

Czwartek, 29 marca 2018 w sprawie: podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXIX /248 /2018 RADY GMINY RYTRO z dnia 23 marca 2018 r.

Czwartek, 29 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.