Postanowienie Marszałka Sejmu o Wyborach

Piątek, 13 lutego 2015 img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/postanowienie_zarzadzenie_wyborow.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro - Wybory Przezydenta RP

Piątek, 13 lutego 2015 img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/OBWIESZCZENIE_WOJTA_GMINY__Nr_1_2015_-_tablice,_samorzad.pdf

Obwieszczenie Wójta nr 2 o obwodach głosowania.

Wtorek, 31 marca 2015 img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/OBWIESZCZENIE_NR_2_2015_WOJTA_Z_31_03_2015.pdf

Zarządzenie Wójta nr 12 Powolanie Komisji Obodowych

Wtorek, 21 kwietnia 2015   img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/SKLAD_KOMISJI_OBWODOWYCH.pdf

Wyniki - wybory prezydent 2015 I tura - w Gminie Rytro

Poniedziałek, 11 maja 2015 Wybory Przydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1 tura z dnia 10-05-2015   img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/I_tura_Gmina_Rytro_wybory_Prezydenta.pdf