ZARZĄDZENIE NR 1/I/2020

Piątek, 10 stycznia 2020 Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rytro na lata 2020-2022.

ZARZĄDZENIE NR 6/I/2020

Środa, 15 stycznia 2020 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 9/I/2020

Czwartek, 13 lutego 2020 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok na terenie Gminy Rytro oraz określenia regulaminu pracy komisji.

ZARZĄDZENIE NR 15/III/2020

Środa, 11 marca 2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok na terenie Gminy Rytro.

ZARZĄDZENIE NR 37/V/2020

Poniedziałek, 25 maja 2020 ZARZĄDZENIE NR 37/V/2020

ZARZĄDZENIE NR 51/VII/2020

Poniedziałek, 20 lipca 2020 ZARZĄDZENIE NR 51/VII/2020

ZARZĄDZENIE NR 54/VII/2020

Poniedziałek, 20 lipca 2020 ZARZĄDZENIE NR 54/VII/2020

ZARZĄDZENIE NR 61 VIII 2020

Wtorek, 25 sierpnia 2020 ZARZĄDZENIE NR 61 VIII 2020