Obwieszczenie wójta 6 - miejsce ogłoszeń i plakatowania

Poniedziałek, 27 lipca 2015 img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/Obwieszcenie_nr_6_-_miejsca_odloszen_i_plakatowania.pdf

Rozporządzenie MSW - z 29 12 2014 - Spisy Wyborcow

Czwartek, 30 lipca 2015 img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/ROZPORZADZENIE_MSW_-_z_29_12_2014_-_Spisy_Wyborcow.pdf

Ustawa - Kodeks Wyborczy

Piątek, 31 lipca 2015 img.iap.pl/s/98/8391/Edytor/File/USTAWA_-_Kodeks_Wyborczy__stan_2014.pdf

Linki do prezentacji multimedialnycj komunikatów PKW

Środa, 7 października 2015  Krajowe Biuro Wyborcze zrealizowało multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej odnoszących się do najistotniejszych kwestii związanych z przebiegiem głosowania, tj. do kwestii terminu głosowania, ważności głosów, głosowania przez pełnomocnika, a także udogodn