Oferta I

Poniedziałek, 3 września 2018 Organizacja Festynu Regionalnego

Oferta II

Poniedziałek, 3 września 2018 Organizacja Imprezy Plenerowej

Oferta III

Wtorek, 16 października 2018 Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej