Przejdź do stopki

Wójt Gminy Rytro składa serdeczne podziękowania

Wójt Gminy Rytro składa serdeczne  podziękowania

Treść

Wójt Gminy Rytro składa serdeczne

podziękowania

za organizację Ryterskich Wianków, które odbyły się

19 czerwca 2022 roku:

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii za sfinansowanie wydarzenia
Pani Małgorzacie Pierzga oraz Panu Józefowi Kuligowi

za prowadzenie imprezy,

Pani Dagmarze Kulig za przygotowanie inscenizacji nt. Nocy
Świętojańskiej wykonanej przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Rytrze oraz Panu Tomaszowi Soboniowi za obsługę techniczną

inscenizacji,

Pani Czesławie Ryżak, Renacie Dudczak oraz Panu Piotrowi
Kuligowi za przygotowanie występu zespołu „Rytrzoki” jak

również występującym dzieciom,

Panu Bartoszowi Stokłosa oraz Pani Renacie Tokarczyk
za przeprowadzenie konkurencji sportowych dla

wszystkich chętnych dzieci,

Kapeli FOLKOWNI, która na zakończenie bawiła przybyłych

folkową muzyką,

pracownikom Urzędu Gminy Rytro oraz wszystkim
zaangażowanym obsuw obsługę tego wydarzenia

Podziękowania kierujemy również w stronę sponsorów:

Era Kamienia - Spółka Jawna w Rytrze
Hotel „Perła Południa” w Rytrze
Ośrodek Rekreacyjny Ryterski w Rytrze
ABlandia - Park Linowy w Rytrze

Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej – Sklep Nr 25 Rytro

Sklep Spożywczy – Kazimierz Kulig
Sklep Groszek – Ewa Pustułka
Delikatesy „Centrum” w Rytrze

Magazyn Towarów Masowych R. i Zb. Kowalczyk w Rytrze

Lody – Cafe w Rytrze Dariusz Drozdowski
Zajazd PTTK „Pod Roztoką” w Rytrze
Dom Wypoczynkowy „Relaks”
Firma ROB-SEB – Robert Barczyk

Sklep SPAR Rytro

Bracia Tokarczyk – partner DAKO, okna, drzwi, bramy, rolety

MB Okna i Drzwi – Marcin Bołoz
Esterka – Minimarket

Dziękujemy również Ochotniczej Straży Pożarnej

oraz Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników imprezy.

Wójt Gminy Rytro
Jan Kotarba