ZARZĄDZENIE NR 4/I/2018 WÓJTA GMINY RYTRO z dnia 10 stycznia 2018 r.

Czwartek, 11 stycznia 2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację z 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pt. " Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą " realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia - klubu samopomocy.

Zarządzenie Nr 1/I/2018

Wtorek, 9 stycznia 2018 Wójta Gminy Rytro z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 59/XII/2017 Wójta Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2017r. dotyczącego Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. " Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia - klubu samopomocy.

ZARZĄDZENIE NR 3/I/2018 WÓJTA GMINY RYTRO z dnia 09 stycznia 2018 roku

Wtorek, 9 stycznia 2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok.