ZARZĄDZENIE NR 3/I/2018 WÓJTA GMINY RYTRO Z DNIA 09 STYCZNIA 2018 R.

Piątek, 23 lutego 2018 ZARZĄDZENIE NR 3/I/2018 WÓJTA GMINY RYTRO ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄ DZENIA NR 3/I/2018  

ZARZĄDZENIE NR 39/IX/2018 WÓJTA GMINY RYTRO 05 września 2018 roku

Środa, 5 września 2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok”.

Zarządzenie nr 68/XII/2018 Wójta Gminy Rytro

Czwartek, 6 grudnia 2018 W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.