Przejdź do stopki

"Roboty budowlane - Remont infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" . " Od drogi powiatowej na Polankę w km. 0+000-0+305"

Status przetargu: nowy,

Na przedmiot zamówienia składają się następujące części: Remont drogi gminnej " Od drogi powiatowej na Polankę w km. 0+000-0+305" Długość remontowanego odcinka drogi: 305 m. Zakres robót obejmuje: - wyrównianie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni asfaltowej - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych. Specyfikacja w załącznikach. Załączniki dostępne w linku BIP poniżej.

 

https://bip.malopolska.pl/ugrytro,a,1652546,remont-infrastruktury-drogowej-w-ramach-usuwania-skutkow-klesk-zywiolowych-ogloszenie-o-zamowieniu-r.html