Przejdź do stopki

Nowy produkt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 kontynuacja budowy trasy na terenie Gminy Rytro, realizowany w ramach Programu Wspólpracy Transgranicznej Interreg V A Polska Słowacja 2014 2020

Umieszczony: 02.04.2020, Status przetargu: nowy,

Pliki