Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W związku ze stwierdzeniem, ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz licznymi nowymi przypadkami choroby na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego.

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są posiadać dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości wykonane przez firmy posiadające w tym zakresie stosowne zezwolenie.