Przejdź do stopki

W związku z trwającymi pracami nad diagnozą Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Rytro o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

ANKIETA na potrzeby opracowania diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu nr RPMP.13.03.00-12-0009/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze informuje, że trwa nabór uczestników do projektu socjalnego " Lokalni bez barier". Rekrutacja trwa do 15.06.2022 r.

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" zaprasza wszystkich mieszkańców gmin z obszaru LGD (Rytro, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa) na nieodpłatne spotkania konsultacyjne na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PROW 2014-2020.

Nowy Zarządca i Administrator cmentarzy gminnych.