Przejdź do stopki

Informuję, iż XXXI Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 10 czerwca 2022r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na warszaty wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędą się 21 czerwca 2022r. w godz. 16.00 - 17.30 w sali Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego "Pogranicze Wczoraj i Dziś" (ul. Zagrody 28, 33-350 Piwniczna Zdrój.

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna.

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na indywidulane konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków m.in. na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe oraz pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Eu