Przejdź do stopki

Diagnoza Społeczna Rytro 2022

Diagnoza Społeczna Rytro 2022

Treść

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W INTERNETOWYM BADANIU DIAGNOZA SPOŁECZNA RYTRO 2022. CELEM PROJEKTU JEST POZNANIE OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT ISTOTNYCH DLA GMINY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. WŚRÓD NICH ZNAJDUJĄ SIĘ M.IN.  TAKIE KWESTIE, JAK WYCHOWANIE I EDUKACJA DZIECI, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA, BEZROBOCIE CZY NADUŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Badanie jest ważnym narzędziem zarówno polityki społecznej Gminy, jak również idei partycypacji społecznej. Stanowi  też ono integralny element STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH i GMINNEGO  PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Jego wyniki posłużą optymalizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz pomocowych kierowanych do mieszkańców Gminy Rytro.

  W ramach badania możecie Państwo wyrazić swoją opinię jako:

  * DOROŚLI MIESZKAŃCY GMINY RYTRO

  DIAGNOZA OGÓLNA:

  https://www.interankiety.pl/i/2O88r5PO

  DIAGNOZA BEHAWIORALNA:

  https://www.interankiety.pl/i/wzo2qmlW

Wypełnienie jednej ankiety zajmuje średnio 5-15 MINUT. Każdy z
uczestników badania ma zagwarantowaną ANONIMOWOŚĆ.Z poważaniem
Łukasz MichałekNasze rekomendacje na: https://cdp-szkolenia.pl/rekomendacje/

Centrum Działań Profilaktycznych

Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka

tel. 534 690 854

tel/fax (12) 251 61 04

mail: lukasz.michalek@cdp-szkolenia.pl

www.cdp-szkolenia.pl

Zajrzyj też tu:
https://www.facebook.com/centrumdzialanprofilaktycznych/

Links:
http://www.cdp-szkolenia.pl