Przejdź do stopki

Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rytro na lata 2020-2022.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok na terenie Gminy Rytro oraz określenia regulaminu pracy komisji.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok na terenie Gminy Rytro.