Przejdź do stopki

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/VII/2018 Wójta Gminy Rytro z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 23/VI/2018 Wójta Gminy Rytro z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu, zatwierdzenia regulaminu przetargu oraz powołania