Przejdź do stopki

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 tj.) oraz uchwały Rady Gminy Rytro Nr XXXIX/248/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja z dnia 5 października 2018 r. o składzie Obwodowej Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 i Nr 2 w Rytrze.

Informacja z dnia 5 października 2018 r. o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 i Nr 2 w Rytrze.

Informacja z dnia 5 października 2018 r. Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 i Nr 2 w Rytrze.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rytrze z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rytro zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rytrze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rytro zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wójt Gminy Rytro podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i s

z dnia 13 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do rady gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.