Przejdź do stopki

Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej, przypominamy, że do 5 lipca br. można zgłaszać kandydatów na członków rad powiatowych MIR. Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach! Wzory zgłoszeń oraz pozostałych dokumentów, które należy

Dotycząca wyborów do Rady Powiatowej MIR

Zgodnie z Uchwałą Nr 13/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 8 maja 2019 r. zgłoszenie kandydatów do Okręgowej Komisji Wyborczej w Rytrze w wyborach do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w 2019 r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rytro przez pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów w terminie od 24.05.2019 r. do 05.06.2019 r. w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 1 (sekretariat).