Przejdź do stopki

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 22 lutego 2018 r.

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.