Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Treść

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych
dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji:
Urząd Gminy Rytro, Rytro 265
7 lutego (wtorek) w godz. 8:00 – 11:00

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców
oraz wszelkie podmioty prowadzące działalność na obszarze sądeckiego obszaru
funkcjonalnego opinii, wniosków i uwag do dokumentu na adres poczty elektronicznej
Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny: stowarzyszeniesof@gmail.com lub pisemnie
podczas spotkań konsultacyjnych.

Terminy konsultacji w poszczególnych gminach tworzących SOF, dokument diagnozy oraz
formularz zgłaszania uwag dostępne pod adresem:
www.stowarzyszeniesof.pl w zakładce „Ogłoszenia”.