Przejdź do stopki

Konsultacje projektu strategii ZIT

Konsultacje projektu strategii ZIT

Treść

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie:
od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji
w następujący sposób:

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie
wypełnionego formularza na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com
 tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego
i uzupełnionego formularza w siedzibie Stowarzyszenia Sądecki Obszar
Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Projekt Strategii ZIT oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są pod adresem:

https://stowarzyszeniesof.pl/2023/03/15/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zit-dla-
sadeckiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2027/

oraz

https://bip.malopolska.pl/stowarzyszeniesof,m,421350,konsultacje-spoleczne.html