Przejdź do stopki

„Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

„Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

Treść

INFORMACJA


W związku z zakończeniem projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, oraz w związku z podjęciem Uchwały nr XXII/200/2021 Rady Gminy Rytro z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro w zakresie działek oznaczonych nr ewidencyjnym 712 i 986/4 w obrębie Rytro, Urząd Gminy w Rytrze przedstawia podsumowanie z udostępnionej na stronie internetowej oraz w punkcie konsultacyjnym na Jarmarku Średniowiecznym u Rittera, ankiety na temat wiedzy o Rytrze oraz o procedowaniu planów miejscowych.

Pliki

Ankieta - podsumowanie.pdf 199.85 KB