Przejdź do stopki

Zabytki

    wyświetleń: 1054

Treść

RYTRO

Spichlerz k. domu nr 14 drewniany, pocz. XX w.

Dom nr 42 drewniany, tynkowany 1926 r. wł. Jan Olszowski.

Dom nr 108 drewniany, lata dwudzieste XX w. wł. Andrzej Padula.

Dom nr 122 drewniany. 1927 r., wł. Kazimierz Romanowski.

Willa nr 136 drewniana, 1935 r., wł. Józef Tokarczyk.

Dom nr 143 drewniany, 1927 r., wł. Józef Pogwizd.

Dom nr 152 drewniany, lata dwudzieste XX w., wł. Stefan Szyszka.

Dom nr 198 drewniany, 1932 r., opuszczony.

Willa nr 205 drewniana, 1928 r., wł. Nadleśnictwo.

Spichlerz k. Willi nr 205 drewniany, 1928 r., wł. Nadleśnictwo.

Willa nr 218 drewniana, 1928 r., wł. Zofia Tokarczyk.

Dom nr 227 drewniano - murowany, wł. Jan Woźniak.

Dom drewniany 1930 r., wł. Łukasz Szyszka.

Stodoła nr 74 drewniana, dwudzieste lata XX w., wł. Nadleśnictwo. Budynek mieszkalny nr 74 mur. - drew. Ok. 1920 r., wł. Nadleśnictwo.

Ruiny zamku, ok. XIII w. mur. Od poł. XVI w. ruina.

 

ROZTOKA RYTERSKA

Dom nr 11 drewniany, lata trzydzieste XX w., wł. Rozalia Mos.

Dom nr 12 drewniano - murowany 1945 r.

Dom nr 14 drewniany, 1930 r., wł. Wojciech Kulig. Stajnia i stodoła k. Domu nr 14 drewniane, 1930 r., wł. Wojciech Kulig.

Zabudowa gospodarcza k. domu nr 15, wł. Kunegunda Olszowska.

Spichlerz k. domu nr 17, pocz. XX w., wł. Józef Tomasiak.

Dom nr 26 drewniany, 1900 r., wł. Anna Dziedzina. Spichlerz Drewniany ok. 1900 r. k. domu nr 26, wł. Anna Dziedzina. Zabudowania gospodarcze k. domy nr 26, wł. Anna Dziedzina.

Zabudowania gospodarcze k. domu nr 36, wł. Ludwik Tomasiak. Spichlerz drewniany, ok. 1926 r., k. domu nr 36, wł. Ludwik Tomasiak.

Dom nr 201 drewniany, początek XX w., wł. Jan Kotula.

Willa nr 222 drewniana, lata dwudzieste, wł. Rozalia Kmiecik.

Dom drewniany, tynkowany k. XIX w., wł. Nadleśnictwo. Leśniczówka drewniano - murowana 1934 r.

Dom drewniany, pocz. XX w. wł. Joanna Pawlik. Stajnia drewniana, pocz. XX w., wł. Joanna Pawlik. Stodoła drewniana, pocz. XX w., wł. Joanna Pawlik.

Stajnia drewniana, 1934 r., wł. Nadleśnictwo.

Budynek mieszkalny nr 6, wł. Jakub Mos, drewniany, 1911 r. Spichlerz k. domu nr 6, drewniany, 1910 r., wł. Jakub Mos. Spichlerzyk k. domu nr 6, drewniany, 1911 r., wł. Jakub Mos.

Budynek mieszkalny nr 13 drewniany, tynkowany, ok. 1910 r.

Budynek mieszkalny nr 30, drewniany, 20 - 30 lata XX w. Stodoła k. domu nr 30, drewniana 20 - 30 lata XX w. Spichlerz nr 30, drewniany, ok. 1920.

Budynek mieszkalny drewniany, wł. Marcin Tokarczyk, 1910 - 1920 r.

Budynek mieszkalny nr 34, drewniany, wł. Kunegunda Olszowska, 1910 r.

Budynek nr 39 - leśniczówka mur. - drewn. 20 lata XX w., wł. Nadleśnictwo. Stajnia nr 39 drewniana, 20 lata XX w., wł. Nadleśnictwo.

Budynek mieszkalny nr 40, drewniany, otynkowany, ok. 1910.

Budynek mieszkalny nr 41, drewniany, 1910 - 1920. Stajnia k. domu nr 41, drewniana, 1910 - 1920.

Budynek drewniany nr 45, otynkowany, 1907 r., wł. Anna i Henryk Łysak. Spichlerzyk k. domu nr 45, drewniany, 1907 r., wł. Anna I Henryk Łysak.

Budynek mieszkalny bez numeru (k. nr 22), drewniany, ok. 1910 r.

Budynek mieszkalny bez numeru (k. leśniczówki), drewnany, 1900 - 1910.

Kuźnia k. bud. Nr 9 drewniana, otynkowana, 1900 - 1910 r., wł. Tomasiak.

Budynek mieszkalny nr 31, drewniany, 1956 r., wł. Józef Tokarczyk.

Budynek mieszkalny nr 70 drewniany, otynkowany 1960 r. wł. Józef Tomasiak.

Budynek mieszkalny nr 77 drewniany, 1934 r., wł. Jan Borsa. Obórka k. domu nr 77, drewniana, wł. Jan Borsa.

Budynek mieszkalny nr 79, drewniany, 1925 r., wł. Stanisław Pawlik.

Budynek Mieszkalny nr 90, drewniany, 40 lata xx w., wł. Maria i Stanisław Machno.

Budynek mieszkalny nr 112, drewniany, 1948 r., wł. Jan Tokarczyk.

Budynek mieszkalny nr 150, drewniany, 1960 r., wł. Marcin Tomasiak. Stodoła k. domu nr 150, drewniana, 1960 r., wł. Marcin Tomasiak.

Budynek mieszkalny nr 234, drewniany, 20 - 30 lata XX w., wł. Tadeusz Nosal.

 

SUCHA STRUGA

Budynek mieszkalny nr 7, wł. Tokarczyk Maria, drewniany, 1911 r. Obora drewniana, 1911 r.

Budynek mieszkalny nr 6, wł. Duszyński Stanisław, drewniany, ok. 1930 r. Spichlerz drewniany, 1910 r. Stodoła, glina, drewno, 30 lata XX w.

Budynek mieszkalny nr 14, wł. Olszowska Kunegunda, drewniany, lata 30 XX w. (ganeczek wzdłuż dłuższej elewacji). Stajnia murowano - drewniana, 30 lata XX w.

Stajnia nr 15, wł. Kulig Tadeusz, drewniana, 1910 - 1920 r.

Budynek mieszkalny nr 17, wł. Pawlik Stefan, drewniany, ok. 1920 r. stodoła nr 17, wł. Pawlik Stefan, drewniana, 1920 r.

Budynek mieszkalny nr 21, wł. Łomnicka Kunegunda, drewniany, ok. 1900 r. Spichlerz nr 21, ob. Letnisko, wł. Łomnicka Kunegunda, drewniany, ok. 1920 r.

Budynek mieszkalny bez numeru, obok nr 21, drewniany, 30 lata XX w.

Budynek mieszkalny nr 23, wł. Izworska Michalina, drewniany, 1923 r.

Budynek mieszkalny nr 32, wł. Dziedzina Józef, drewniany, 1922 r.

Budynek mieszkalny nr 33, wł. Dziedzina Jan, otynkowany, drewniany, lata 20 XX w. Obora nr 33, wł. Dziedzina Jan, drewniana, 20 lata XX w.

Budynek mieszkalny nr 40, wł. Ogórek Anna, drewniany, ok. 1920 r.

Budynek mieszkalny nr 42, wł. Kulig Edward, drewniany, 1929 r. Obora nr 42, wł. Kulig Edward, drewniana, 1929 r. Spichlerz nr 42, drewniany, 1929 r.

Budynek mieszkalny nr 43, wł. Kulig Jan, drewniany, ok. 1910 r.

Budynek mieszkalny nr 54, wł. , drewniany, 1910 - 1920 r.

Budynek mieszkalny nr 57, wł. Janczak Jolanta, drewniany, 20 lata XX w.

Budynek mieszkalny nr 61, wł. Dudczak Władysław, drewniany, 20 - 30 lata XX w.

Budynek mieszkalny nr 72, wł. Dudczak Maria, drewniany, 1939 r.

Budynek mieszkalny nr 82, wł. Olszowski Tadeusz, drewniany, 20 - 30 lata XX w.

Budynek mieszkalny nr 92, wł. Tomasiak Franciszek, drewniany, lata 20 XX w. Stodoła, lata 20 XX w. Spichlerz, wł. Tomasiak Franciszek, drewniana, 1910 - 1920 r.

Budynek mieszkalny nr 94, wł. Piwowar Teresa, drewniany, 1910 - 1920 r.

Budynek mieszkalny nr 95, wł. Dziedzina Anna, drewniany, ok. 1920 r.

Obora nr 95, wł. Dziedzina Anna, drewniana, 1931 r.

Budynek mieszkalny nr 99, wł. Olszowski Mirosław, drewniany, 1926 r.

Budynek mieszkalny nr 105, wł. , drewniany, 20 - 30 lata XX w.

Budynek mieszkalny bez numeru, drewniany, 20 - 30 lata XX w.