Przejdź do stopki

Zmiana uchwały dot. wskazania daty granicznej umożliwiającej eksploatację pozaklasowych urządzeń grzewczych

Zmiana uchwały dot. wskazania daty granicznej umożliwiającej eksploatację pozaklasowych urządzeń grzewczych

Treść

Podczas LIX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, w dniu 26 września 2022 r., została przyjęta uchwała nr LIX/842/22 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski).

Zmiana uchwały dotyczy daty granicznej umożliwiającej eksploatację pozaklasowych urządzeń grzewczych. Urządzenia niespełniające parametrów emisji i sprawności co najmniej klasy 3, zgodnych z normą PN-EN 303-5:2012, mogą być eksploatowane do 30 kwietnia 2024 roku. Ten termin dotyczy również ogrzewanych pomieszczeń, które nie spełniają wymagań:

  • w zakresie sprawności cieplnej co najmniej 80%, lub
  • wymogów ekoprojektu, lub
  • wyposażenia w urządzenia redukujące emisję pyłu.

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2169168,uchwala-nr-lix84222-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uch.html