Przejdź do stopki

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego

Treść

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Józef Gawron informuje, o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Program obejmie odcinki:

  • róg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
  •  linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.,
  • odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku,
  • obszar miasta Krakowa,
  • obszar miasta Tarnowa,
  • obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Strategiczne mapy hałasu, będące podstawą do opracowania Programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce Środowisko -> Strategiczne mapy hałasu - bezpośredni link:
https://bip.malopolska.pl/umwm,m,417419,strategiczne-mapy-halasu.html.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: halas@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
Po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przedmiotowego Programu, projekt zostanie
udostępniony do opiniowania wraz z możliwością wnoszenia uwag do dokumentu.