Przejdź do stopki

"Na najbardziej kolorową pasiekę na Miodnym Szlaku" Ziemi Sądeckiej.

Wójt Gminy Rytro, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599, 1005, 1079 i 1561) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

O przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro.