Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są posiadać dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości wykonane przez firmy posiadające w tym zakresie stosowne zezwolenie.

Emeryta - Rencisty w Twoim telefonie.

Pliki

zasady_bioasekuracji (1).pdf 4824.28 KB

Zdjęcia